Điện thoại Samsung Galaxy J7 - 16GB, 2 sim

Đánh giá
(6)

Nhận xét

Tot chi đc lam 24/04/2017
Theo Khách hàng Lazada chưa đăng kí Tại Lazada
Ok
Tot chi đc lam 24/04/2017
Theo Khách hàng Lazada chưa đăng kí Tại Lazada
Ok
Năm sao 19/01/2017
Theo Khách hàng Lazada chưa đăng kí Tại Lazada
Tốt
Năm sao 19/01/2017
Theo Khách hàng Lazada chưa đăng kí Tại Lazada
Tốt
Hai sao 02/11/2016
Theo Khách hàng Lazada chưa đăng kí Tại Lazada
Phai kiem tra moi biet e nay la hang gi
thắc mắt 16/08/2015
Theo Khách hàng Lazada chưa đăng kí Tại Lazada
hàng chính hãng hay xách tay ad